Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 324 ogłoszeń w całej Polsce

Szczecin - lokal do kupienia

Szczecin, Małkowskiego

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00131439/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasz Pauch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-07-2018 r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - udziału w wysokości skontaktuj się z ogłoszeniodawcą części w nieruchomości, stanowiącej pomieszczenia znajdujące się w części parterowej, na I i IV piętrze o pow. użytkowej 300,13 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1S/00131439/5], należącego do do dłużnika: "DOLCAN" SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Nieruchomość położona jest w Szczecinie przy ulicy Małkowskiego 30 w budynku mieszkalno– usługowym.


Na udział w nieruchomości składają się:
- lokal niemieszkalny nr U2 położony na parterze budynku. Wejście do przedmiotowego lokalu z zewnątrz. Lokal składa się z pomieszczenia usługowego, sanitariatu oraz pomieszczenia socjalnego i posiada powierzchnię użytkową 27,03 m2
- lokal niemieszkalny nr U3 położony na parterze budynku. Wejście do przedmiotowego lokalu z zewnątrz. Lokal składa się z pomieszczenia usługowego, sanitariatu, przedsionka oraz pomieszczenia socjalnego i posiada powierzchnię użytkową 47,37 m2
- lokal niemieszkalny nr U4 położony na parterze budynku. Wejście do przedmiotowego lokalu z zewnątrz. Lokal składa się z pomieszczenia usługowego, pomieszczenia biurowego, sanitariatu oraz pomieszczenia socjalnego i posiada powierzchnię użytkową 63,41 m2
- lokal niemieszkalny nr b1 położony na I piętrze budynku. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal słada sie z trzech pomieszczeń, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza i posiada powierzchnię użytkową 59,33 m2
- lokal niemieszkalny nr b2 położony na I piętrze budynku. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal słada sie z dwóch pomieszczeń, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza i posiada powierzchnię użytkową 43,03 m2
- lokal mieszkalny nr 7 położony na IV piętrze budynku. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal słada sie z trzech pomieszczeń, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza i posiada powierzchnię użytkową 59,96 m2


Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 1.546.740,00 zł netto
(słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych), co daje kwotę 1.902.490,20 zł brutto (wraz z podatkiem VAT 23%),
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.160.055,00 zł netto, a więc 1.426.867,65 zł brutto (wraz z podatkiem VAT 23%).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

190 249,02 zł.


Rękojmia może być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce bezpośrednio w Kancelarii Komornika Sądowego w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 59 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą (uznanie na rachunku bankowym Kancelarii winno nastapić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komorniczej w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3. Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w VI Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Łukasz Pauch

Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla